CATENA MEDIAS SEKRETESSPOLICY

Emil Jakobsson Publicerat: 24 maj 2018

Spelbloggare.se (webbplatsen) är en hemsida som ägs av Catena Media, som i sin tur upprätthåller företagets integritetspolicy. 

På Catena Operations LTD (“Catena Media”, “vi”, “oss”) behandlar personuppgifter om våra kunder och besökare på våra webbsidor (“du”). Vi anstränger oss för att hantera dina personuppgifter med omsorg, hålla informationen säker, och behandla den i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Hur denna sekretesspolicy fungerar

Syftet med denna policy är att förklara när, varför och hur vi behandlar information som kan relatera till dig (“personlig data”). Det ger även viktig information om dina lagstadgade rättigheter. Denna policy är inte avsedd för att åsidosätta villkoren för något avtal du har med oss, och inte heller de rättigheter du kan ha enligt dataskyddslagstiftning. Klicka på ett ämne i listan nedanför för att läsa mer om enskilda ämnen i detalj, genom att följa de olika länkarna. Vi har rubricerat delar av policyn för att förenkla för dig när det kommer till att navigera och hitta den information som är mest relevant för dig.

Innehåll

 1. Vem ansvarar för hanteringen av din personliga data?
 2. Vilken personlig data hanterar vi?
 3. Vad använder vi din personliga data för, och när behandlar vi den?
 4. Vem delar vi din personliga data med?
 5. Internationella överföringar
 6. Direktmarknadsföring
 7. Länkar
 8. Hur länge lagrar vi din personliga data?
 9. Vad är dina rättigheter?

1. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Catena Operations LTD är registrerad på adress Quantum Place, Triq ix-Xatt, Ta´Xbiex, Gzira, Malta GZR 1052 och är huvudansvarig för att ta hand om din personliga data (data-ansvarig). Med dataansvarig avses det företaget som bestämmer medel och syften för behandling av din personliga data. Du bör vara medveten om att även om vi är huvudsakligen ansvariga för att ta hand om din personliga data, så kan information lagras i databaser som andra företag kan ha tillgång till. När åtkomst av din personliga data sker kommer alla företag att följa den konstaterade standarden som anges i denna policy. Catena Media är en grupp av företag med dotterbolag i flera länder, till exempel Europeiska Unionen, Australien, Japan och USA.

2. Vilken personlig data behandlar vi?

Vi kan behandla följande personlig data om dig:

 • Namn
 • E-mail adress
 • Telefonnummer
 • Hemadress
 • Födelsedatum
 • Ålder
 • Kön
 • Sysselsättning
 • IP-adress
 • Platsdata
 • Användningsdata för webbplatsen
 • Innehåll som du framfört, såsom inlägg, kommentarer, personliga preferenser, åsikter, klagomål, chattkonversationer
 • Annan information som du valt att direkt förse oss med, eller som vi begärt direkt från dig. Vi kan exempelvis samla in annan information när du bestämmer dig för att komma i kontakt med oss via vår kundtjänst, om vi beslutar oss för att göra en sådan instans tillgänglig, eller som du på annat sätt kommunicerar med oss.

3. Vad använder vi din personliga data för, och när behandlar vi den?

Catena Media samlar in information direkt från dig när du använder våra tjänster eller besöker våra webbplatser.

Vi använder din personliga data för att:

 • Skicka ut reklam via e-post som relaterar till produkter och tjänster, där vi har fått ditt samtycke att skicka sådana e-postmeddelanden. Se även avsnitt om direktmarknadsföring nedan;
 • För att förbättra vår marknadsföringskommunikation, där vi kan använda en liknande teknik som Cookies, för att bekräfta om du har öppnat ett marknadsförings-meddelande eller klickat på en länk i ett e-postmeddelande;
 • Om vi gör tillgängligt, kontrollera om du är berättigad att göra anspråk på våra bonusar och erbjudanden;
 • Analysera information i våra system och databaser för att förbättra vårt sätt att driva vår verksamhet och våra webbplatser enligt användarens preferenser, i syftet att ge en bättre service och användarupplevelse;
 • Förbättra och inrikta annonser som du får från oss och tredje parter;
 • Registrera dig för ett chattforum eller community där du kan ge kommentarer, om vi gör sådan instans tillgänglig;
 • Uppfylla eller utöva någon av våra juridiska skyldigheter eller rättigheter.

Vi kommer endast behandla dina personuppgifter för de ändamål som anges i detta avsnitt (avsnitt nummer 3) och där vi är övertygade om att:

 • Du har gett ditt samtycke till att vi använder informationen på det sättet, till exempel när du har begärt eller samtyckt till att få direktmarknadsföring från oss, eller;
 • Vår användning av din personliga data är nödvändig för att stödja “legitima intressen” som vi har som företag (till exempel för att ta emot viss kommunikation från oss, för att analysera och dela den underliggande personliga datan som samlats in via Cookies för analys-, och marknadsföringsändamål, med syftet att förbättra våra produkter eller marknadsföringskommunikation, att utföra analyser över våra register, eller svara på dina frågor via vår kundtjänst om sådan instans görs tillgänglig) på ett sätt som är proportionerligt och samtidigt respekterar din integritet.

4. Vem delar vi din personliga data med?

Vi arbetar med flertalet tredje parter för att hjälpa till att hantera vår verksamhet och leverera tjänster. Dessa tredje parter kan i vissa fall behöva ha tillgång till din personliga data:

 • Våra leverantörer av e-post applikationer:
  • salesforce.com (EMEA Limited) – Ett aktiebolag bildat i England;
  • Aweber Systems INC – Baserade i USA, har Privacy Shield-certifikat som du kan se här och som behandlar personlig data för vår räkning;
  • Leverantör av e-post applikationer GetResponse Sp. z.o.o. baserade i Polen;
 • Vår plugin-leverantör och värd för wordpress.com, Automattic Inc. behandlar personlig data för vår räkning, är baserade i USA och har Privacy Shield-certifikat som du kan se här.
 • Våra Cookie-tjänst leverantörer (och liknande teknologier) som Google, Hojtar och VWO, behandlar personlig data för sina egna syften som data kontrollanter. Se vår Cookiepolicy om du vill veta mer om hur vi använder Cookies.
 • Tjänsteleverantörer eller databehandlare som hanterar din personliga data enligt våra instruktioner, till exempel molnlagringstjänster.
 • Våra dotterbolag i Catena Media-koncernen, belägna inom eller utanför EU/EES. Överföring av personlig data kommer att omfattas av Catena Medias koncerninterna dataöverföringsavtal.
 • Om vi är skyldiga att lämna ut för att följa en rättslig skyldighet eller skydda våra intressen eller säkerhet.
 • Om vi säljer, köper eller omorganiserar ett företag eller tillgångar, eller om våra tillgångar förvärvas av en tredje part, inklusive potentiella säljare eller köpare.

5. Internationella överföringar

Internationella överföringar innebär att personlig data överförs till ett land utanför Europeiska Unionen.

Som angivits i avsnitt nummer 4 (ovanför), kan vi tillåta åtkomst till din personliga data för tredje parter som kan finnas placerade utanför Europeiska Unionen.

Vi kan också lämna ut din personliga data om vi får en laglig eller reglerande begäran från ett utländskt brottsbekämpande organ utanför Europeiska Unionen.

Vi kommer alltid att vidta åtgärder för att säkerställa att all internationell överföring av information hanteras för att skydda dina rättigheter och intressen. Alla förfrågningar om information som vi får från brottsbekämpnings-, eller tillsynsmyndigheter kommer att kontrolleras noggrant innan personlig data avslöjas.

Du har rätt att be oss om mer information om de skyddsåtgärder vi har infört som nämnts ovan. Kontakta oss (se avsnitt nummer 8) om du vill ha mer information.

6. Direktmarknadsföring

Vi kan använda din personliga data för att skicka direktmarknadsförings-kommunikation om produkter och tjänster som vi och våra partners erbjuder angående exempelvis online casino, sportspel och finansiella tjänster. Detta kan vara i form av e-post eller målgruppsinriktade onlineannonser.

Användningen och behandlingen av din personliga data i syfte att skicka elektroniska marknadsföringsmeddelanden baseras på ditt samtycke till att ta emot sådana meddelanden. När det är tillåtet enligt lag kommer det att baseras på vårt legitima intresse (se avsnitt 3 ovanför). Förutsatt att vi har fått ditt samtycke använder vi en tredje part för att hjälpa oss med behandling av din personliga data för marknadsföringsändamål (se avsnitt 4 ovan).

När som helst efter att vi har samtyckt till att skicka elektroniska marknadsföringsmeddelanden till dig har du alltid rätt att när som helst avsluta prenumerationen av elektroniska marknadsföringsmeddelanden. Du kan använda länken för uppsägning av prenumerationen, vilket går att hitta i all elektronisk direktmarknadsförings-kommunikation, eller genom att kontakta oss (se avsnitt 8).

Vi vidtar åtgärder för att begränsa direktmarknadsföring till en rimlig och proportionerlig nivå och för att skicka meddelanden som vi tror kan vara av intresse eller relevans för dig, baserat på den information som vi har om dig.

7. Länkar

Vi kan visa annonser från tredje parter och annat innehåll som länkar till tredje parts-webbplatser. Om du trycker på en tredje parts-annons eller länk, var vänlig medveten om att du då lämnar vår webbplats och all information du tillhandahåller kommer att behandlas i enlighet med sådan tredje parts respektive Cookie och Sekretesspolicy, som vi råder dig att konsultera i förväg.

8. Hur länge lagrar vi din personliga data?

Vi kommer att behålla din personliga data så länge som det rimligen är nödvändigt för de ändamål som angetts i avsnitt nummer 3, i denna policy.

Under vissa omständigheter behåller vi din personliga data under en viss period för att uppfylla exempelvis juridiska-, skatte-, eller redovisningskrav.

Vi upprätthåller en datalagrings-policy för personlig data i vår hantering.

Om din personliga data inte längre krävs, kommer vi att se till att den antingen raderas på ett säkert sätt eller görs anonym.

9. Vad är dina rättigheter?

Du har ett antal rättigheter i förhållande till din personliga data. Mer information om var och en av dessa rättigheter kan hittas genom att hänvisa till tabellen nedanför.

För att utöva dina rättigheter kan du kontakta oss genom att skicka ett e-postmeddelande till [email protected] eller skriftligen till Catena Media på adressen som angivits i avsnitt nummer 1 ovanför.

Observera följande om du vill utöva dina rättigheter:

Rättighet Innebörd
Åtkomst Du kan be oss att:

 • Bekräfta om vi behandlar din personliga data;
 • Ge dig en kopia av denna data;
 • Förse dig med annan information om din personliga data, till exempel vilka uppgifter vi har, vad vi använder informationen till, vem vi lämnar ut den till, om vi överför den utanför EU, hur vi skyddar den, hur länge vi behåller den, vilka rättigheter du har, hur du kan göra ett klagomål, varifrån vi har fått din data från och om vi har utfört automatiserad beslutsfattande eller profilering, i den mån som informationen inte redan har tillhandahållits till dig i denna policy.
Rättelse Du kan be oss att korrigera felaktig personlig data.

Vi kan försöka verifiera datans äkthet/autenticitet före vi korrigerar den.

Radering Du kan be oss att radera din personliga data, men bara där:

 • Det inte längre behövs för de ändamål som datan har samlats in, eller;
 • Du har dragit tillbaka ditt samtycke (där behandlingen baseras på samtycke), eller;
 • Efterföljande en framgångsrik rätt till invändningar (se sektionen om “invändning” nedan), eller;
 • Den har behandlats på olagligt sätt, eller;
 • Det är för att följa en rättslig skyldighet.

Vi är inte skyldiga att följa din begäran om att radera din personliga data om behandlingen av din personliga data är nödvändig för bland annat:

 • Medgörlighet av en rättslig skyldighet, eller;
 • Upprättande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk;

Det finns vissa andra omständigheter där vi inte är skyldiga att följa din begäran om radering, även om dessa två är de mest sannolika omständigheterna under vilka vi skulle kunna neka den sortens begäran.

Begränsning Du kan be oss att begränsa (det vill säga, behålla men inte använda) din personliga data, men endast där:

 • Dess riktighet bestrids (se avsnitt Rättelse ovan), i verifieringen av dess autenticitet, eller;
 • Behandlingen är olaglig, men du vill inte att den ska raderas, eller;
 • Den inte längre behövs för de ändamål som datan samlades in, men vi behöver det fortfarande för att fastställa, utöva, eller försvara rättsliga anspråk, eller;
 • Du har utnyttjat rätten att göra invändningar och verifiering av tvingande skäl väntar.

Vi kan fortsätta att använda din personliga data efter en begäran om begränsning, där:

 • Vi har ditt samtycke, eller;
 • Att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller;
 • För att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter.
Flyttbarhet Du kan be oss att tillhandahålla din personliga data till dig i ett strukturerat, vanligt, maskinläsbart format, eller så kan du be om att det förflyttas direkt till en annan personlig data kontrollant, men i båda fallen endast där:

 • Behandlingen baseras på ditt samtycke eller på utförandet av ett avtal med dig, och;
 • Behandlingen utförs genom automatiserade medel.
Invändning Du kan invända mot all hantering av din personliga data som har våra “legitima intressen” som juridisk grund, om du anser att dina grundläggande rättigheter och friheter överväger våra legitima intressen.

Vi har möjlighet att visa att vi har tvingande legitima intressen som åsidosätter dina rättigheter och friheter.

Internationella överföringar Du kan be om att få en kopia av, eller hänvisning till de skyddsåtgärder enligt vilka din personliga data överförts utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet.

Vi kan redigera dataöverföringsavtal eller relaterade dokument (det vill säga dölja viss information som finns i dessa dokument) på grund av kommersiell känslighet.

Tillsynsmyndighet Du har rätt att lämna in ett klagomål till den ansvariga lokala tillsynsmyndigheten om vår hantering av din personliga data.

Vi ber om att du först försöker lösa eventuella problem direkt med oss, även om du när som helst har rätt att kontakta din tillsynsmyndighet.

Version 2.0 March år 2021.